Minder bijen geteld bij jaarlijkse bijentelling

Minder bijen geteld bij jaarlijkse bijentelling

Apr 24 , 2023

In Nederland is weer de Nationale Bijentelling gehouden, waaruit bleek dat er minder bijen werden geteld dan voorgaande jaren. Dit werd toegeschreven aan het koude weer, waardoor de bijen minder zichtbaar waren. De landelijke telling vond afgelopen weekend plaats en werd vanwege de lage temperaturen met een week verlengd.

Meer dan 3.400 vrijwilligers namen deel aan de bijentelling en registreerden ongeveer vijftien bestuivers per telling. In voorgaande jaren was dat gemiddeld twintig insecten. Honingbijen en metselbijen (rood en gehoornd) kwamen het meest voor, terwijl hommels aanzienlijk achterbleven in aantal.

Top 10 meest gespotte bijen in Nederland

Tijdens de Bijentelling 2023 waren de Honingbij en de Rosse Metselbij verreweg het meeste vertegenwoordigd. De Sachembij is slechts 1.473 x waargenomen.

Honingbij 11.198 x
Gehoornde metselbij 6.594 x
Rosse Metselbij 6.257 x
Akkerhommel 2.906 x
Aardhommel of Veldhommel 2.741 x
Vosje 2.338 x
Bijvlieg 2.070 x
Tuinhommel 1.573 x
Steenhommel 1.519 x
Sachembij 1.473 x


Bron: Nationale bijentelling

Hoewel honingbijen nog steeds tot de meest geziene behoren, werden ze minder vaak waargenomen dan in voorgaande jaren. Volgens Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur en bijenexpert bij Naturalis, komt dat mogelijk door "hogere sterfte in de winterperiode".

Waarom een jaarlijkse bijentelling?

Het belang van de jaarlijkse bijentelling ligt in het feit dat er in Nederland zo'n 360 bijensoorten zijn, waarvan de helft bedreigd, en dat er bijna 35 bijensoorten zijn verdwenen. Onderzoekers willen meer te weten komen over de verschillende populaties in het land, en de bijentelling is een effectieve manier om dat te doen. 80% van de planten waar wij van eten is bestuiving afhankelijk van bijen.

Om een ​​goed beeld te krijgen van de populaties moet er gedurende vijf opeenvolgende jaren geteld worden. Hiermee worden ook de effecten van weersomstandigheden zichtbaar. Naturalis meldt dat de bijenpopulatie de afgelopen jaren stabiel is gebleven op basis van de voorgaande vier tellingen. 

Wie organiseert de nationale bijentelling?

De Nationale Bijentelling is een gezamenlijk project van Naturalis, IVN Natuureducatie en LandschappenNL. Het doel is om zoveel mogelijk over bijen te weten komen, zodat we de bij beter kunnen helpen. Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek. De Nationale Bijentelling wordt georganiseerd in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl.